THÔNG TIN THĂM QUAN

Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam mở của các ngày trong tuần, cả thứ 7 và chủ nhật và các ngày lễ, tết (thứ 2 nghỉ).

Mùa hè: Từ 15/ 4 đến 15/ tháng 10

Buổi sáng: Từ 7h đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h

Mùa đông: Từ 15/ 10 đến 15/ 4

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h đến 17h