Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024

Lớp Tiếng Việt dự bị trường Đại học sư phạm Thái Nguyên tham quan...

Sáng ngày 12/6/2024, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã đón lớp Tiếng Việt dự bị trường Đại học sư phạm...

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức ngày Quốc tế...

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2024, được sự nhất trí của Ban Chi uỷ, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Bảo...

Tạo đàm “Sinh viên Thái Nguyên với Bảo tàng và di sản văn hóa...

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng, sáng ngày 17/5/2024, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam tổ chức tọa...

Toạ đàm “Sinh viên Thái Nguyên với Bảo tàng và di sản văn hoá...

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Quốc tế bảo tàng (18/5/1977- 18/5/2024), Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo...

Thông báo “Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chương trình Famtrip “Du lịch Thái nguyên – Từ trải nghiệm tới trái tim”...

Ngày 24/04/2024, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đón đoàn Famtrip 2024 đến từ 70 công ty, đơn vị lữ hành...

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam mở cửa đón khách dịp...

Theo thông báo của Bảo tàng VHCDT Việt Nam, trong thời gian 5 ngày nghỉ Lễ (từ thứ Bảy ngày 27/04 đến hết thứ...

Thông báo “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê các mặt bằng...

Lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 12/04/2024, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Tham dự...

Bài viết mới

Lớp Tiếng Việt dự bị trường Đại học sư phạm Thái Nguyên tham quan...

Sáng ngày 12/6/2024, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã đón lớp Tiếng Việt dự bị trường Đại học sư phạm...

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức ngày Quốc tế...

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2024, được sự nhất trí của Ban Chi uỷ, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Bảo...

Tạo đàm “Sinh viên Thái Nguyên với Bảo tàng và di sản văn hóa...

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng, sáng ngày 17/5/2024, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam tổ chức tọa...