Bảo vệ

Công tác Bảo vệ

Tại quyết định số 78/1999/QĐ-BVHTT ngày 24/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin đã phê duyệt Tổ chức của Bảo tàng VHCDT Việt Nam gồm có:

Giám đốc, Phó Giám đốc, phòng hành chính-Tổng hợp, phòng nghiên cứu- sưu tầm, phòng Kiểm kê – Bảo quản, phòng Trưng bày – Tuyên truyền và đội Bảo vệ (tương đương cấp phòng). Thời kì này, bộ máy không có sự điều chỉnh mà chỉ bổ sung thêm bộ phận. Đội bảo vệ có chức năng, nhiệm vụ tương đương cấp phòng chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng để tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hoá được lưu giữ trong bảo tàng và công tác an ninh trật tự trong khuôn viên bảo tàng.

Tại quyết định số 2492/QĐ-BVHTTDL ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thể Thao và Du lịch, tổ chức bộ máy đã được phát triển các phòng chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng, đội bảo vệ đã phát triển lên thành phòng Bảo vệ.

Bảo tàng với diện tích hơn 40.000m2, nhiều công trình kiến trúc to đẹp, khối lượng tài sản cố định lớn, nhiều trang thiết bị, hiện vật có giá trị.Hàng năm, công tác an ninh, bảo vệ của Bảo tàng luôn được chú trọng, đang từng bước được chuyên môn hoá, nhân viên được huấn luyện qua các lớp nghiệp vụ bảo vệ và được trang bị quân trang, quân dụng làm việc. Lực lượng bảo vệ đã được tăng cường về số lượng, toàn đội đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, trực 24/24, phát huy những thiết bị hỗ trợ trong công việc, làm hệ thống biển báo, chỉ dẫn và quy định điểm đõ xe máy, ôtô trong cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự an toàn cho khách đến tham quan, bảo vệ vật tư, thiết bị và lực lượng công nhân thi công công trình trong khuôn viên Bảo tàng. Ngoài công tác bảo vệ, phòng bảo vệ còn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy hàng năm, kết hợp với với phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Thái nguyên thường xuyên kiểm tra về công tác PCCC, phối hợp với Phòng an ninh văn hoá Công an tỉnh Thái Nguyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ bải vệ cơ quan. Phối hợp tốt với công an phường Trưng Vương trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn đơn vị đặc biệt trong các ngày lễ tết, các hoạt động văn hoá chính trị. Tiến hành giải toả khu vực bán hàng ngoài tường rào, đảm bảo mỹ quan chung đường phố. Làm tốt công tác đăng kí tạm trú tạm vắng tại đơn vị.