Trống đồng Đông Sơn

Trống đồng Đông Sơn

Đây là biểu tượng của nền văn minh sông vinh quang đỏ nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trống này là khoảng 2000-2500 năm tuổi thuộc Hego I, kích thước của khuôn mặt của trống là 66.3cm và 44cm chiều cao. Nó đã được tìm thấy tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Trên khuôn mặt, có được hiển thị với chín đường cong tất cả cùng nhau, mười hai ngôi sao -pointed ở trung tâm, bốn hình ảnh nhỏ sắp xếp equidistantly trên mép trên cùng của bề mặt trống và bốn chiếc nhẫn gắn vào thùng của trống.