VÉ VÀO CỬA

THÔNG BÁO MỨC PHÍ THAM QUAN
BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư số 161/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Theo Thông tư quy định mức thu phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Đối với người lớn: 30.000đồng/người/lượt.
  2. Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề: 20.000đồng/người/lượt.
  3. Đối với trẻ em; học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000đồng/người/lượt.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thông báo để quý khách tham quan được biết./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Điện thoại (0208): 3855781; 3857442; DĐ: 0975027436

Email: baotangvhdt@gmail.com. Hoặc xem thêm Website: www.mcve.org.vn

                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                         BẢO TÀNG VHCDT VIỆT NAM

Chia sẻ
Bài trướcTHÔNG TIN THĂM QUAN
Bài tiếp theoLIÊN HỆ THAM QUAN