Ché gốm men lam

Miệng loe, thành miệng dày, bằng, cổ cao 4,5cm. Ché được trang trí hoa văn khắc nổi hình các vũ nữ đang múa. 1/3 thân dưới khắc hình “Bách ngư”.

Kích thước: Cao 48cm, đường kính thân 32cm, đường kính đáy 18cm.