LIÊN HỆ THAM QUAN

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Địa chỉ: Số 1 Đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0208.3.855781 – 0208.3.857442 Fax: 0208.3.752940 Website: www.mcve.org.vn; Email: baotangvhdt@gmail.com