Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
LIÊN HỆ THAM QUAN
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Địa chỉ: Số 1 Đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280.3.855781 – 3.857442 Fax: 0280.3.752940 Website: www.mcve.org.vn; Email: baotangvhdt@gmail.com