Triển lãm “Trường Sa – Biển đảo quê hương”

Ngày 31/8, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Trường Sa – Biển đảo quê hương”.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Dực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Dực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Quân khu I…

Triển lãm “Trường Sa – Biển đảo quê hương” được tổ chức với mục đích tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc gắn với tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho du khách đến tham quan, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo và phát huy sức mạnh dân tộc, thực hiện tốt chủ trương bảo vệ chủ quyền gắn với phát triển kinh tế biển đảo của Đảng, Nhà nước ta.

 Người dân trong tỉnh đến xem Triển lãm ngay sau Lễ khai mạc

Triển lãm đã trưng bày 21 phiến đá san hô tượng trưng cho 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa của Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp nhận vào cuối năm 2011; cùng trên 100 bức ảnh tư liệu quý, giới thiệu các văn bản quan trọng khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, phản ánh cuộc sống của các chiến sỹ và nhân dân nơi biển đảo Tổ quốc; những hình ảnh, hoạt động thể hiện mối quan hệ mật thiết và tình cảm sâu sắc của nhân dân nơi đất liền luôn hướng về biển đảo quê hương…

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn thể hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa và đóng góp của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong việc tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về ý nghĩa, vai trò quan trọng và sự hy sinh to lớn của hế hệ cha anh để giữ gìn, bảo vệ quần đảo Trường Sa cũng như lãnh thổ đất nước.