Tổ chức lớp tập huấn “Nghiên cứu và tiếp cận nhân học”

Từ ngày 05/05 đến 09/05/2011, Bảo tàng VHCDT Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Nghiên cứu và tiếp cận nhân học” dành cho các cán bộ làm công tác nghiệp vụ..

Mục đích đợt tập huấn nhằm củng cố, bổ xung những kiến thức mới cho công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật: Cách thức xây dựng câu chuyện hoàn chỉnh, logic về một hiện vật, xây dựng sự kiện trước mắt phục vụ cho đợt nghiên cứu, sưu tầm, triển lãm chủ đề “Trà và con người” tại Bảo tàng, thiết thực tham gia Festival trà Quốc tế sắp tới tại Thái Nguyên, diễn ra vào tháng 11 năm 2011.

Giảng dạy lớp tập huấn là các GS, TS dân tộc học, nhân học thuộc trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn như: PGS. TS Lâm Bá Nam, PGS. TS Lê Sỹ Giáo, Ths. Nguyễn Trường Giang.

Nội dung chương trình học gồm các bài học lý thuyết về dân tộc học, nhân học văn hóa. Học viên được giới thiệu về lý thuyết nhân học văn hóa – giải mã yếu tố con người trong môi trường xung quanh con người, cách thức tiếp cận nhân học, yếu tố đa văn hóa sắc tộc của các tộc người ở Việt Nam. Đợt thực hành nghiên cứu sưu tầm tại thực địa với phương pháp xây dựng một câu chuyện hiện vật cụ thể về làng chè Tân Cương.

Lớp tập huấn được đánh giá cao về kết quả đạt được. Đây là bước đi mới của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong việc kết hợp giữa việc làm với việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, cập nhật kịp thời kiến thức mới trong lĩnh vực Bảo tàng học và dân tộc học, từng bước tiếp cận xu thế hội nhập quốc tế của Bảo tàng VHCDT Việt Nam.