Câu lạc bộ tiếng Anh Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ phát huy di sản văn hóa

Từ tháng 6 năm 2018, thông qua trang Web Di sản số (disanso.vn), rất nhiều giáo viên, sau đại học, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, du học sinh, thậm chí là người nước ngoài đang sống và làm việc tại  Thái Nguyên đã đến với Bảo tàng. Từ lòng nhiệt tình, yêu di sản văn hóa các dân tộc, họ đã đã thành lập câu lạc bộ tiếng Anh Bảo tàng. Trong 2 tháng, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018, thành viên câu lạc bộ và hướng dẫn viên Bảo tàng đã hướng dẫn, tập huấn cho khóa học đầu tiên gồm 63 học sinh ở các độ tuổi cấp tiểu học, trung học cơ sở thành những hướng dẫn viên nhí, giới thiệu văn hóa dân tộc bằng tiếng Anh tới du khách tham quan quốc tế tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chương trình đào tạo gồm 3 học phần:
Giới thiệu văn hóa 54 dân tộc Việt Nam trên hệ thống 5 phòng trưng bày theo nhóm ngôn ngữ kết hợp với vùng văn hóa.
Giới thiệu điểm nhấn không gian 6 vùng văn hóa ngoài trời (núi cao phía Bắc, thung lũng, đồng bằng Bắc bộ, ven biển miền Trung, Trường Sơn – Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ).
Chuyển tải văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam sang ngôn ngữ khác.
Qua 2 tháng hoạt động, các hướng dẫn viên nhí của câu lạc bộ tiếng Anh tại Bảo tàng đã rất thành thục trong việc giới thiệu văn hóa các dân tộc tới du khách tham quan, nhất là khách quốc tế đến với Bảo tàng. Hoạt động đã mang lại cảm hứng không chỉ cho khách tham quan mà còn giúp các hướng dẫn viên nhí hiểu và yêu di sản, trân trọng truyền thống văn hóa của 54 dân tộc. Hoạt động không chỉ giúp các em nâng cao kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, kiến thức về di sản văn hóa mà còn giúp các em tự tin hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay.

Khai giảng lớp tiếng Anh Bảo tàng của câu lạc bộ tiếng Anh Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Giảng viên và học viên câu lạc bộ tiếng Anh Bảo tàng chụp ảnh lưu niệm ngày khai giảng.

Trong học phần 1, giảng viên và các hướng dẫn viên nhí thường xuyên có các buổi thực hành,kiểm tra dẫn khách tham quan bằng tiếng Anh tại không gian các phòng trưng bày của Bảo tàng

Hướng dẫn viên nhí thực hành kỹ năng hướng dẫn khách tham quan bằng tiếng Anh tại phòng trưng bày số 3 (văn hóa nhóm ngôn ngữ Mông – Dao, Ka Đai, Tạng Miến và số 5 (văn hóa nhóm ngôn ngữ Hán, Nam Đảo) của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.