Lễ kết nạp Đảng viên và trao thẻ Đảng cho các Đảng viên chính thức

Ngày 16/03/2023, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và trao thẻ đảng cho các đảng viên chính thức. Trong những năm gần đây, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Chi bộ luôn coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Bảo tàng hiện nay.

 Tới dự buổi lễ có đồng chí Tô Thị Thu Trang – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị, các đồng chí Chi ủy viên, Tổ trưởng các tổ Đảng, các đồng chí  hướng dẫn cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Buổi lễ kết nạp diễn ra trang trọng, đúng theo thể thức kết nạp đảng viên mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Tô Thị Thu Trang – Phó Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định Kết nạp đảng của Thành ủy thành phố Thái Nguyên cho đồng chí Diệp Văn Tuấn (viên chức phòng Kiểm kê, Bảo quản). Cũng tại buổi lễ, các đồng chí Lê Mai Oanh, Đinh Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thuyết, Vũ Thị Minh Phương và Trần Thị Mai được nhận thẻ đảng.

Phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới và đảng viên chính thức, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ mong muốn các đồng chí luôn phát huy trí tuệ, tâm huyết không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, tác phong lề lối làm việc khoa học, sáng tạo, phát huy vai trò nêu gương của người Đảng viên, góp sức cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc.

Đồng chí Diệp Văn Tuấn, thay mặt cho các đồng chí đảng viên mới phát biểu, nhận nhiệm vụ và xin hứa luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt nam luôn đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức  và phát triển Đảng, nhằm bổ xung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn và tăng sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Lễ kết nạp đảng viên mới và trao thẻ đảng

Đồng chí Tô Thị Thu Trang, Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới Đồng chí Tô Thị Thu Trang, Phó Bí thư Chi bộ trao thẻ đảng cho các đồng chí đảng viên chính thức

Bảo tàng VHCDT Việt Nam