Hội đồng khoa học, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nghiệm thu, kết quả quay phim, chụp ảnh

Ngày 11 tháng 10 năm 2022. Hội đồng khoa học Bảo tàng Văn hoá các đân tộc Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu kết quả  nghiên cứu, quay phim, chụp ảnh, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên và Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

 Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm đã lựa chọn 170 bức ảnh và 20 đĩa phim. Từ những tư liệu quý, chắt lọc về những hoạt động trong ngày hội văn hoá, diễn ra của cộng đồng các dân tộc, tập trung các giá trị văn hoá các dân tộc Dao, Lào, Tà Ôi, Chứt, Thái, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu, Mông, Ba Na, Cờ Tu, Giẻ Triêng, Bru Vân kiều. Làm nguồn cho các hoạt động nghiên cứu sâu về thực trạng văn hoá các dân tộc, định hướng cho các hoạt động Nghiên cứu, Sưu tầm tiếp theo. Hội đồng đã đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và nhất trí nhập kho cơ sở.

Ảnh: Hội đồng khoa học và các thành viên trong đoàn tham gia nghiệm thu về quay phim, chụp ảnh.

Ảnh: Đồng chí: Tô Thị Thu Trang. Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch hội đồng khoa học, nhận xét đánh giá kết quả quay phim, chụp ảnh.