Triển lãm “Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc” lần thứ I, năm 2022, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ “Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc” lần thứ I, năm 2022, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Sắc màu trang phục, thổ cẩm các dân tộc Việt Nam khu vực phía Bắc ”. Với hơn 100 m2 trưng bày  200 tài liệu hiện vật, hình ảnh và tài liệu khoa học phụ kèm theo bài text giới thiệu về sản phẩm vải tơ tằm, vải sợi bông, vải sợi lanh, thêu, ghép vải, in hoa văn bằng sáp ong để tạo ra trang phục trong đời sống sinh hoạt của một số dân tộc khu vực phía Bắc Việt Nam. .

Triển lãm diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2022, trong không gian trưng bày trưng bày giới thiệu:

Phần 1: tập trung giới thiệu văn hóa chung văn hóa của 54 dân tộc anh em, cũng như cộng đồng các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Phần 2: là khu trưng bày, triển lãm: sản phẩm vải tơ tằm, sản phẩm vải sợi bông, sản phẩm vải sợi lanh, thêu, ghép vải, in hoa văn bằng sáp ong trong trang phục và đời sống sinh hoạt của một số dân tộc khu vực phía Bắc Việt Nam.

Hy vọng, triển lãm sẽ góp phần tôn vinh, giưới thiệu, gữ gìn và phát huy nghề dệt truyền thống của các dân tộc khu vực phía Bắc Việt Nam tới du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, động viên, khích lệ đồng bào trong việc bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc khu vực phía Bắc nói riêng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, làm giàu thêm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam./.