Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Chiều ngày 10/08/2022, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Tham dự và điều hành Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Bí thư, Giám đốc đơn vị cùng với 41/44 đảng viên trong đơn vị.
Hội nghị đã nghe trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của chi bộ.
Hội nghị cũng tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để làm rõ các nội dung và hoàn thiện Báo cáo sơ kết. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Chi bộ đã nêu bật những kết quả đạt được và một số tồn tại trong hoạt động của Chi bộ, đặt ra những trọng tâm cần đạt được trong những tháng cuối năm. Tại Hội nghị, Chi bộ cũng đã xem xét quy trình thủ tục kết nạp vào Đảng cho 02 quần chúng tích cực ưu tú và trao quyết định chuyển Đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch Ban chấp hành Chi bộ giai đoạn 2025-2030.

Một số hình ảnh Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Giám đốc – Bí thư chi bộ Bảo tàng điều hành hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Giám đốc – Bí thư chi bộ Bảo tàng trao quyết định kết nạp đảng viên chính thức cho các đảng viên.