Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 12/7/2022, Bảo tàng VHCDT Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự và điều hành Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị.

Tại Hội nghị, dự thảo cáo cáo công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022 đã nêu rõ những tác động bên ngoài tới hoạt động của đơn vị như dịch bệnh Covid 19 và giảm nguồn thu song vẫn tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra với 21.000 lượt/người (tăng hơn 2% so với năm 2021, nhưng giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019). Tổ chức thành công 7 trưng bày chuyên đề, tổ chức 07 đoàn nghiên cứu khảo sát cho công tác nghiên cứu cũng như công tác chỉnh lý phòng trưng bày số I và phòng số 2. Công tác đối ngoại hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với trưng bày Trang phục ASEAN cuối tháng 6/2022 tại Huế và triển lãm chuyên đề “Dệt ASEAN tại Thái Lan”; hợp tác giữa đoàn Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ trong trưng bày chuyên đề về bộ ảnh “Sắc màu ASEAN” của nhiếp ảnh gia Trần Tấn Vịnh và Bộ sưu tầm ảnh “Các Dự án do Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ”; tham dự Hội thảo trưng bày dệt truyền thống ASEAN lần thứ 8 tại Malaysia vào tháng 9/2022 …

Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn; Chỉ đạo các phòng ban khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc theo đúng tiến độ thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ: thực hiện các cuộc trưng bày lưu động: Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Phú Thọ; “Đặc trưng văn hóa vùng biên giới và tình đoàn kết, hưu nghị Việt – Lào” tại Điện Biên; “Sắc màu trang phục, thổ cẩm một số dân tộc khu vực phía Bắc Việt Nam” tại Hà Nội; “Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam” tại Thái Nguyên. Các cuộc trưng bày tại chỗ: “Văn hóa các dân tộc Mường: truyền thống và phát triển”; “Sắc màu ASEAN”; “Phong tục hôn nhân truyền thống của một số dân tộc Việt Nam”; “Di sản thế giới tại Việt Nam”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi sơ kết:

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.Ảnh: TS. Nguyễn Thị Ngân, Bí thư chi bộ, Giám đốc đưa ra đóng góp ý kiến cũng như kết luận và chỉ đạo những phương hướng nhiệm vụ cuối năm.