Tập huấn – Đào tạo sử dụng các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý

Thực hiện Quyết định số 2579/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn – Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vậtHệ thống thông tin quản lý di tích, từ ngày 27/10 đến ngày 9/11/2021, Cục Di sản văn hóa đã tổ chức triển khai 20 lớp Tập huấn – Đào tạo cho 02 lĩnh vực, theo hình thức trực tuyến.

 Tham dự Tập huấn – Đào tạo có 975 học viên đến từ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới, Bảo tàng, Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn di tích của 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, chia thành:

– 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật;
– 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Tại các lớp Tập huấn – Đào tạo, tất cả học viên được thực hành tại chỗ, có thể nắm bắt cơ bản các tính năng sử dụng, phương thức nhập liệu, khai thác phần mềm, an ninh dữ liệu và ứng dụng thử nghiệm vào các khâu nghiệp vụ tại đơn vị. Kết thúc Tập huấn – Đào tạo, các học viên thảo luận rất sôi nổi những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung phát sinh trong quá trình thực hành để Cục Di sản văn hóa nghiên cứu, hoàn thiện đưa các phần mềm vào ứng dụng trên phạm vi toàn quốc một cách hiệu quả, trong thời gian gần nhất, nhằm đẩy mạnh việc xây dựng, đồng bộ và thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa. Đây là một hoạt động thiết thực trong quá trình chuyển đổi số di sản văn hóa đáp ứng chiến lược phát triển Chính phủ và Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2030 của Cục Di sản văn hóa nói riêng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung./.

Tuyết Chinh

Ảnh: Các đơn vị tham dự Tập huấn – Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin.  Nguồn: Khánh Ngân

Nguồn: http://dch.gov.vn