Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Trong nhiều năm qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) ở Việt Nam đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, nguồn nước và sinh kế bền vững cho người dân. Năm 2021, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi hệ sinh thái” và chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được Liên hợp quốc lựa chọn là “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”.

Thực hiện Công văn số 1690/BVHTTDL-KHCNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Từ năm 2015 đến nay, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt, từ năm 2016 – 2020 Bảo tàng đã thực hiện 5 nhiệm vụ môi trường với các chủ đề: Bảo vệ môi trường cho cộng đồng lưu vực Sông Cầu, từ tri thức dân gian và cuộc sống; Sử dụng các nguyên vật liệu từ tự nhiên thân thiện với môi trường trong sinh hoạt và sản xuất một số nghề thủ công truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học trên địa bàn một số tỉnh trung du đồng bằng Bắc bộ; Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại tỉnh Thái Nguyên… Trong đó, mỗi chủ đề đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm, trải nghiệm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Do vậy, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn gắn với các chủ đề do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: Thường xuyên tổng vệ sinh môi trường tại phòng làm việc, không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời; Phát động cán bộ, viên chức và người lao động trồng cây xanh trong khuôn viên của đơn vị, khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện, nước, giảm thiểu các loại rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày; Tuyên truyền, khuyến khích du khách đến tham quan bảo tàng không sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần; Tuyên truyền trên băng rôn khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu xanh, hạn chế các loại sản phẩm từ nhựa, túi nilon; Mua sắm bổ sung trang thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ môi trường năm 2021 với chủ đề “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, sản xuất thủ công của một số dân tộc vùng Tây Bắc từ các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường”

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần vì một môi trường phát triển bền vững.

Hãy chung tay hành động để bảo vệ môi trường Trưng bày chủ đề “Chung tay vì cuộc sống tươi đẹp” với thông điệp “Nói không với đồ nhựa dùng một lần” tại không gian trưng bày của Bảo tàng. Công tác vệ sinh tại các không gian trưng bày được thực hiện thường xuyên.

Bảo tàng VHCDT Việt Nam