Lễ kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng viên chính thức

Những năm gần đây, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chú trọng đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, coi  đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Ngày 01/6/2021, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp cho 01 đảng viên mới và trao quyết định công nhận 05 đảng viên chính thức. Do điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và thực hiện chủ trương hạn chế đông người, cho nên thành phần dự lễ kết nạp thu hẹp phạm vi trong tập thể Cấp ủy, các tổ trưởng Tổ đảng và các đồng chí có liên quan. Tuy nhiên, các nghi lễ vẫn bảo đảm đầy đủ, đúng thể thức, trang trọng và thực hiện  đúng khẩu hiệu 5K theo quy định.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Bí thư Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trao Quyết định kết nạp Đảng của Thành ủy thành phố Thái Nguyên cho đồng chí Trịnh Minh Tú, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Cũng trong buổi lễ, 05 đồng chí: Nguyễn Ngọc Nhâm, Nguyễn Thị Thùy Linh, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Bích Vy, Hà Quyết Thắng được nhận quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Phát biểu, giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới và các đảng viên chính thức, đồng chí Bí thư mong muốn các đồng chí phát huy trí tuệ, tâm huyết không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, tác phong lề lối làm việc khoa học, sáng tạo, nêu gương trong mọi công tác, góp sức cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc.

Đồng chí Trịnh Minh Tú, thay mặt cho các đồng chí đảng viên mới và đảng viên chính thức phát biểu, nhận nhiệm vụ và xin hứa luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, phát huy vai trò trách nhiệm của người Đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển Đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ xung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn và tăng sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Lễ kết nạp Đảng viên mới và trao quyết định công nhận đảng viên chính thứcLễ tuyên thệ của đồng chí Đảng viên mớiĐồng chí Nguyễn Thị Ngân – Bí thư Chi bộ trao Quyết định công nhận cho các đảng viên chính thức