Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài

Hưởng ướng đợt phát động theo công văn số: 20/LĐLĐ, ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Liên đoàn lao động Thành phố Thái Nguyên, về việc tổ chức “ Tuần lễ áo dài”.

Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan đơn vị, các hoạt động cộng đồng.

Là đơn vị sự nghiệp văn hóa, thường xuyên tổ chức các hoạt động sự kiện, trưng bày triển lãm chuyên đề, trình diễn văn hóa của 54 dân tộc, một lần nữa khuyến khích các nữ cán bộ  cơ quan lựa chọn  mặc áo dài trong các ngày làm việc, phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam