Hội nghị ký giao ước khối thi đua các Bảo tàng năm 2021

Ngày 02 -3-2021, tại Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam đã diễn ra Hội nghị ký giao ước của Khối thi đua các Bảo tàng, năm 2021. Tham dự Hội nghị, có lãnh đạo của 6 đơn vị thuộc khối thi đua: Bảo tàng Hồ Chí Minh,  Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch, Viện Bảo tồn di tích, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam (Trưởng khối)

Đây là hoạt động thường niên của Khối thi đua các Bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du Lịch. Thông qua việc ký kết giao ước thi đua, các đơn vị  nhất trí phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua của cả nước, của ngành và đơn vị:

  1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhiệm vụ chính trị của Khối thi đua.
  2. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị trong Khối thi đua.
  3. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác quản lý, tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch, gắn với an toàn phòng chống dịch Covid.
  4. Các đơn vị trong Khối thi đua thực hiện tốt các phong trào thi đua chung của khối; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác được giao năm 2021 gắn với các phong trào thi đua: Thực hiện cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở…
  5. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Khối thi đua các Bảo tàng trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các hoạt động chung của khối, trao đổi kinh nghiệm và tạo điều kiện giúp nhau cùng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2021.
  6. Xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt, tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo. Các đơn vị quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
  7. Xây dựng cảnh quan, môi trường trong khuôn viên luôn xanh, sạch, đẹp, nơi làm việc sắp xếp gọn gàng, khoa học. Nội bộ đoàn kết, tạo mối quan hệ tốt trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và của khối thi đua. Các đơn vị trong khối đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá.
  8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, chấm điểm thi đua… Tổ chức tốt các hội nghị sơ kết, tổng kết của khối thi đua các đơn vị Bảo tàng bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh nội dung thi đua, các đơn vị trogn khối còn thống nhất tiêu chí chấm điểm, tiêu chí đăng ký, ký kết thi đua, để cuối năm 2021, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chỉ tiêu như mong muốn.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam – đơn vị trưởng khối thi đua phát biểu triển khai các nội dung ký giao ước thi đua năm 2021.

Các đại biểu khối các Bảo tàng chụp ảnh lưu niệm sau khi cùng ký kết giao ước thi đua năm 2021