Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Sáng ngày 1/7, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống, xã hội, trong đó, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với tư cách là một điểm đến văn hóa cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Lượng du khách tham quan Bảo tàng trong 6 tháng đầu năm giảm xuống 46% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, các dịch vụ văn hóa và nguồn thu sự nghiệp cũng bị giảm hơn 30%. Trước tình hình đó, Bảo tàng VHCDT Việt Nam đã tập trung triển khai các giải pháp cấp bách, phát huy sức sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, vừa chống dịch vừa từng bướctháo gỡ khó khăn, khởi động các video clip quảng bá, đổi mớitrưng bày chuyên đề, xây dựng thêm các kịch bản trải nghiệm ngắn gọn, đồng thời triển khai chỉnh lý trưng bày, mở thêm phòng chiếu phim, tạo không gian văn hóa dấp dẫn hơn, đáp ứng nhu cầu của công chúng tham quan trải nghiệm.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động Bảo tàng đã tích cực đóng góp ý kiến cho các hoạt động của đơn vị trong 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo Bảo tàng tiếp tục chỉ đạo toàn diện đơn vị, tập trung vào trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ, kết nối các trang điện tử, mạng xã hội để quảng bá hoạt động trưng bày, giáo dục, trải nghiệm khám phá văn hóa, kích thích du khách đến tham quan. Bảo tàng đồng thời tiếp tục công tác xã hội hóa các hoạt động phục vụ khách tham quan; tăng cường nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, khắc phục tình trạng một số cán bộ còn hạn chế về nhận thức, trình độ, thiếu ý tưởng, gặp việc mới việc khó còn thụ động, lúng túng. Bên cạnh những cố gắng xây dựng nguồn lực con người, đáp ứng yêu cầu đổi mới, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh 1 + 2 Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.