Trưng bày chuyên đề “Gia đình trong truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2020), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề:“Gia đình trong truyền thống Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Trên diện tích 250m2, vớihơn 300 tài liệu hiện vật thể khối và tài liệu khoa học phụ,trưng bày giới thiệu về văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, nghi lễ của một số dân tộc Việt Nam, nhằm tôn vinh sự đóng góp to lớn của hàng triệu gia đình Việt Nam, những tế bào xã hội của  54 dân tộc anh em luôn đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi gia đình được hình thành đã làm tốt chức năng của mình là bồi đắp giá trị văn hóa truyền thống, qua hàng ngàn năm lịch sử và trở thành cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục đạo đức, cách làm, cách ứng xử, phát triển nhân cách, hoàn thiện đạo hiếu, đạo nghĩa của mỗi thành viên trong gia đình, làm cho xã hội phát triển bền vững.

Hy vọng, thông qua trưng bày giúp người xem hiểu được các giá trị của gia đình trong văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy, ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình. Đây cũng là thông điệp gửi đến các gia đình Việt Nam, hãy biết trân trọng và giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta để lại.

Triển lãm khai mạc vào 19h30 phút, ngày 26/6/2020, mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 28/6/2020, tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam – số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Một số hình ảnh khu trưng bày: