Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2018

Chào mừng ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/ 2018, theo tinh thần định hướng của Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM): « Bảo tàng kết nối số: Cách tiếp cận mới, công chúng mới », Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tăng cường ứng dụng công nghệ để thay đổi và mở rộng các hình thức tiếp cận sưu tập hiện vật của bảo tàng, thông qua các trải nghiệm số, giúp liên kết, chia sẻ thông tin giữa bảo tàng, cộng đồng, cảnh quan văn hóa và môi trường tự nhiên.

Theo Kế hoạch đã  được Giám đốc đơn vị phê duyệt,  ngày 18 – 5, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Nam sẽ tổ chức các hoạt động phục vụ khách tham quan bảo tàng: Chiếu phim tư liệu về văn hóa các dân tộc Việt trên màn ảnh rộng; Trải nghiệm nhận diện dân tộc thông qua hình ảnh; Trải nghiệm, tìm hiểu về Văn hóa ASEAN thông qua hình ảnh lá quốc kỳ, kỳ quan, trang phục, ẩm thực … của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN. Bên cạnh đó, Bảo tàng tổ chức các hoạt động ; Trình diễn các tiết mục rối nước, thổi sáo Mông, đàn tính, hát Then, múa Apsara, nhạc ngũ âm… các tiết mục văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế Bảo tàng 18/5, góp phần tăng thêm “khẩu phần” phục vụ công chúng tham quan, đưa các giá trị văn hóa dân tộc đang được trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng tới công chúng trong nước và quốc tế.