Thông báo tuyển tình nguyện viên năm 2017 phục vụ chương trình “Mẹ – con, thơ, nhạc – Cuộc đời”

Năm 2017 Bảo tàng tiếp tục thực hiện trưng bày, hoạt động trải nghiệm với chủ đề: “Mẹ – con, thơ, nhạc – cuộc đời”. Đây là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, bắt đầu từ sự hình thành mầm sống, chăm sóc thai nhi đến sinh dưỡng rồi trở về già – Cả cuộc đời tình mẹ bao la… Mẹ cùng cha chắp cánh cho con vào đời, con lớn rồi mẹ già lại nương tựa con yêu bằng tình hiếu nghĩa vẹn toàn …
Xin mời các bạn download mẫu đăng ký tại đây: Thông báo tuyển tình nguyện viên