Bảo vệ cấp Nhà nước Luận án tiến sĩ Nhân học “Tang ma người Nùng Phàn Slình ở tỉnh Thái Nguyên”

Ngày 18 tháng 6 năm 2011, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp nhà nước thuộc chuyên ngành Nhân học Văn hóa, mã số: 62.22.70.01, đề tài “Tang ma người Nùng Phàn SLình ở tỉnh Thái Nguyên” do NCS Nguyễn Thị Ngân – Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện, dưới sự hướng dẫn của PGS – TS Lâm Bá Nam. Luận án được Hội đồng đánh giá cao về mặt khoa học và thực tiễn, đạt loại xuất sắc. Đây là nữ TS đầu tiên và là người thứ hai đạt học vị này của đơn vị sau 50 năm thành lập Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.