Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2019

Ngày 14/01/2020, tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Khoa học cấp Bộ do TS. Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên, đã tổ chức nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu văn hóa dân tộc La Ha phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Thạc sĩ  Vi Văn Biên làm chủ nhiệm cùng nhóm cộng sự.

Sau 2 năm ( 2019 – 2020) thực hiện nghiên cứu đề tài dựa trên việc kế thừa một số nghiên cứu đã có và nguồn thông tin, tư liệu được nhóm tác giả khai thác trực tiếp tại hai tỉnh Sơn La và Lai Châu một cách chân thực, sống động, qua đó đã hệ thống hoá nguồn tư liệu, phân tích, lý giải, xác định các yếu tố văn hoá đặc trưng tộc người, tìm ra các giá trị văn hoá đặc sắc, truyền thống dân tộc La Ha đồng thời làm rõ sự giao thoa, biến đổi văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển.

Sau khi nghe phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã họp, thống nhất và có đánh giá chung về công trình nghiên cứu khoa học như sau:

Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp. Giải quyết tốt mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo hợp đồng đã ký; Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu thực hiện tốt công tác điền dã, điều tra, khảo sát thu thập, phân tích đánh giá về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế, xã hội dân tộc La Ha; Số liệu, tài liệu sử dụng trong đề tài phong phú, có độ tin cậy cao, xác thực và cập nhật; Đề tài đã phân tích đánh giá tương đối toàn diện về đời sống văn hóa, kinh tế xã hội và những biến đổi của dân tộc La Ha từ năm 1954 đến nay; Bên cạnh đó đề tài đã đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày về văn hóa dân tộc La Ha tại Bảo tàng và đề xuất các giải pháp, kiến nghị và định hướng cho các khâu công tác của Bảo tàng từ sưu tầm hiện vật đến trưng bày trải nghiệm văn hóa dân tộc La Ha…

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa dân tộc La Ha. Với những kết quả ấy, Hội đồng nhất trí thông qua, nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Ảnh 1: TS. Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Bộ cùng các thành viên là các nhà nghiên cứu tại buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu văn hóa dân tộc La Ha phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Thạc sĩ  Vi Văn Biên làm chủ nhiệm Ảnh 2: Thạc sĩ Vi Văn Biên – chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học

Thực hiện: Châm Nhật Tân – Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam