Ché mẹ bồng 3 con

Gồm 1 ché mẹ và 3 ché con gắn xung quanh ché mẹ được làm bằng gốm men da lươn.

Ché mẹ có 6 tai, uốn cong hình sò, một ché con có 6 tai và hai ché còn lại có 5 tai. Kích thước: Ché mẹ cao 44,5cm, đường kính thân 43cm, ché con cao 18cm, đường kính thân 10cm.