Bộ Linga -Yoni của người Chăm Pa

Linga-Yoni, một vật biểu trưng tín ngưỡng phồn thực theo triết lý của người Chăm.

Nó thể hiện hai mặt âm-dương của vũ trụ, thể hiện sự sinh tồn của loài người, thông qua hình tượng cách điệu hai vật sinh thực khí của nam giới (linga) và nữ giới (yoni). Đồng thời linga còn biểu hiện cho vị thần Siva đầy uy lực trong Bà la môn giáo-vị thần của sự huỷ diệt cái cũ, cái lạc hậu, sáng tạo ra cái mới, cái tiến bộ. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên đá sa thạch, là một vật thiêng được đặt tại các ngôi tháp của người Chăm, qua các thời kỳ phồn thịnh của vương quốc Chăm Pa cổ đại.
Bộ Linga-Yoni thuộc niên đại sớm, thế kỷ IX-X, Phát hiện tại thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Linga hình trụ, cao 30 cm, đường kính 28 cm; Yoni hình vuông 89 x 89 cm.