ĐOÀN VĂN HÓA THÔNG TIN ĐẠI SỨ QUÁN MỸ THAM QUAN BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngày 14/4/2022, đoàn Văn hóa  Đại sứ quán Hoa Kỳ do bà  Pamnella De Volder – Tham tán Thông tin – Văn hóa và bà Genevieve Judson-Jourdain – Phó Tùy viên Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tới thăm và làm việc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trước mắt, hai bên dự kiến sẽ phối hợp thực hiện cuộc trưng bày chuyên đề về bộ ảnh “Sắc màu ASEAN” của nhiếp ảnh gia Trần Tấn Vịnh và Bộ sưu tập ảnh “Các Dự án do Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ tài trợ” vào tháng 8 và tháng 9 năm 2022 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bên phía Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đề cập đến Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) cho năm 2023, hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn hiện vật như: tranh sơn mài, đồ vải…và với Đại học Thái Nguyên.

 Thay mặt Đoàn, bà Pamnella De Volder đã viết lại những suy nghĩ ấn tượng với trưng bày, các hoạt động trải nghiệm và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bảo tàng với Đoàn tham tán.

Một số hình ảnh tại buổi tham quan:

Ảnh 1: Đoàn Văn hóa  Đại sứ quán Hoa Kỳ thảo luận với lãnh đạo Bảo tàng VHCDT Việt Nam về cơ hội hợp tác trong việc bảo tồn văn hóa. Ảnh 2-3: Bà Pamnella De Volder – Tham tán Thông tin-Văn hóa, Đoàn Văn hóa  Đại sứ quán Hoa Kỳ tham quan phòng trưng bày văn hóa ASEAN tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam.

Ảnh 4-5: Đoàn Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ thưởng thức các tiết mục văn hóa do các cán bộ Bảo tàng biểu diễn.