Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Toàn văn Thư chúc tết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: