Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016 -2020

Ngày 03/12/202, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016 – 2020 tại Hội trường C6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì thông qua hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có đại biểu các Bộ, ngành, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các nhà khoa học.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các trình bày báo cáo tóm tắt Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, cũng như xem các video về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Hội nghị được nghe các báo cáo khoa học trong đó nêu lên những thuận lợi, hạn chế, thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ của các đơn vị. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân hạn chế và phương pháp khắc phục tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ viên chức nghiên cứu, tham gia hoạt động khoa học công nghệ. Chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học ngày càng cao, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 120 đề tài khoa học cấp bộ trong đó Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì 9 đề tài bảo vệ thành công, 5 đề tài cấp bộ đã nghiệm thu cấp cơ sở, chuẩn bị đề xuất nghiệm thu cấp bộ. 100% các đề tài đã nghiệm thu đều được áp dụng vào các khâu công tác bảo tàng như nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê bảo quản, đặc biệt là trưng bày, giáo dục, trải nghiệm phục vụ công chúng.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng và trao tặng bằng  khen của Bộ trưởng cho tổ chức, cá nhân có có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vinh dự được Bộ trao tặng 04 bằng khen trong đó 01 bằng khen cho tập thể và 03 bằng khen cho 03 cá nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để lựa chọn những đề tài nghiên cứu có chiều sâu phục vụ nhu cầu công tác của đơn vị, của ngành, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng: Bảo tồn, phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mỗi người làm khoa học trong bảo tàng cần quan tâm đến nghiên cứu ứng dụng, giải quyết những bài toán, điểm nghẽn trong lĩnh vực phát triển bảo tàng, đưa bảo tàng đến với công chúng, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa trong cuộc sống đương đại.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và đây sẽ là tiền đề vững chắc cho các chương trình khoa học diễn ra trong tương lai.