Chương trình trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”

Ngày 21 tháng 9, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bảo tàng tổ chức Chương trình trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ anh ninh Tổ quốc cho hai cán bộ thuộc phòng Bảo vệ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, Ban lãnh đạo cùng đại diện các phòng ban thuộc Bảo tàng VHCDT Việt Nam.
Tại buổi trao tặng kỷ niệm chương,Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 2 đồng chí: Đinh Hồng Quảng và Đặng Quang Thiệp.
Trao tặng kỷ niệm chương đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt ghi nhận những đóng góp của Bảo tàng  nói chung, của  cá nhân hai đồng chí nhận kỷ niệm chương nói riêng, đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ không chỉ của riêng ngành Công an mà là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cấp, trong đó, có Bảo tàngVăn hóa các dân tộc Việt Nam một đơn vị sự nghiệp làm nhiệm vụbảo tồn, phát huy các giá trị Văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên địa bàn cả nước. Rất mong các đồng chí trong đơn vị tiếp tục cố gắng đoàn kết phấn đấu thực hiện đúng, hành động đúng vì sự đoàn kết đơn vị cùng chung sức phát triển sự nghiệp Bảo tồn phát huy vốn Di sản văn hóa dân tộc gìn gữ an ninh trật tự, an toàn trong đơn vị, đóng góp chung cho sự ổn định xã hội. Góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Ảnh 1: Chương trình trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ anh ninh Tổ quốc cho cán bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ảnh 2: Thay mặt Công an tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Kim Dung đọc quyết định trao tặng Kỷ niệm chương. Ảnh 3: Lãnh đạo cơ quan và Công An tỉnh Thái Nguyên: Nguyễn Thị Ngân – Giám đốc Bảo tàng VHCDTVN, đồng chí Nguyễn Xuân Hoạt – đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên, trao tặng Kỷ niệm chương và hoa cho các đồng chí được vinh danh.