Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5/2020) của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2020, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng hướng vào hoạt động với chủ đề:”Bảo tàng vì sự bình đẳng: Đa dạng và Hòa nhập”. Mong muốn cùng với hệ thống các Bảo tàng trong cả nước và Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) tạo ra sự kết nối chung cho tương lai và truyền thống bằng cách đa dạng các hình thức giới thiệu về Bảo tàng. Bên cạnh không gian trưng bày cố định Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn có Trưng bày ảnh chuyên đề: “45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam”; “Kỷ vật – Ký ức chiến tranh”. Ngoài trưng bày cố định, trưng bày chuyên đề nhân ngày Quốc tế Bảo tàng còn có hoạt động chiếu phim tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt Nam; Trải nghiệm phần mềm công nghệ thực tế ảo (VR) giúp du khách có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng các hiện vật trưng bày một cách chân thực hơn nhờ vào kính 3 chiều; Bên cạnh trưng bày truyền thống, Bảo tàng đã ứng dụng công nghệ thông tin để diễn giải di sản văn hóa, đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng.Từng bước thiết lập hệ thống chương trình nội dung giới thiệu di sản văn hoá trên internet, tạo sự thân thiện giữa hoạt động của bảo tàng và khách tham quan, xoá bỏ rào cản về thời gian, không gian giữa bảo tàng và du khách.
Cũng nhân ngày Quốc tế bảo tàng, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam dành trọn 1 ngày (18/5/2020) miễn phí cho khách tham quan bảo tàng.
Hãy đến và chia sẻ với chúng tôi – những người làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam nhân ngày Quốc tế bảo tàng.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam