Trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Nhân Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây bắc lần thứ XIV, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhằm giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung.

Với diện tích 60m2, triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu hiện vật gốc gồm: trang phục, nhạc cụ dân tộc nghề thủ công và các sản phẩm văn hóa dân tộc tiêu biểu là di sản văn hoá truyền thống và đương đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bên cạnh đó là những hình ảnh và câu chuyện về cảnh quan, các giá trị văn hóa và cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên khắn mọi miền tổ quốc theo vùng miền, trong đó lấy trọng tâm là văn hóa các dân tộc Tây bắc.

Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền, quảng bá, khơi dậy lòng tự hào, tự tin dân tộc để đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung tự bảo tồn, vun đắp bản sắc riêng của mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ những giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời góp phần thúc đẩy đất nước phát triển bền vững

Triển lãm mở cửa và đón khách tham quan từ ngày ngày 18/8/2019  đến ngày 20/8/2019, tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh về không gian trưng bày của Bảo tàng tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam quảng trường thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.