Trưng bày chuyên đề “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam”

Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2019), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam”.

Trưng bày giới thiệu hơn 300 tài liệu hiện vật gốc về văn hóa cưới của một số dân tộc Việt Nam: Quả lễ, trang phục cô dâu, chú rể, lễ vật cưới, của hồi môn, nhạc cụ, kỷ vật cưới…và một số trích đoạn trong lễ cưới truyền thống: Lễ nộp cheo của dân tộc Kinh, lễ nhập môn của dân tộc Sán Dìu, lễ tơ hồng của dân tộc Dao, lễ tằng cẩu của dân tộc Thái, lễ dâng tấm vải khô ướt của dân tộc Tày, lễ trao vòng cầu hôn của dân tộc Ê Đê và lễ buộc chỉ cổ tay của người Khơmer.  Bên cạnh đó là những hình ảnh, câu chuyện về tập tục cưới truyền thống và đương đại của một số dân tộc Việt Nam, từ bước chuẩn bị, lễ dạm, lễ hỏi, lễ cưới đến lễ lại mặt.

Cưới xin không chỉ là việc hệ trọng trong cuộc đời mỗi người, mỗi gia đình, dòng họ, mà còn thể hiện cuộc sống, ứng xử, quan hệ cộng đồng mang giá trị văn hóa trường tồn với thời gian. Vì vậy, trưng bày “Lễ cưới truyền thống các dân tộc Việt Nam” mong muốn chuyển tải thông điệp về hạnh phúc lứa đôi, ứng xử gia đình, dòng họ, cộng đồng đậm chất nhân văn, mang  bản sắc văn hóa tộc người, góp phần xây dựng và vun đắp gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay./.

Trưng bày khai mạc, đón khách tham quan từ ngày 28/6/2019 đến ngày 30/6/2019 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội.

Một số hình ảnh về không gian trưng bày của Bảo tàng tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.


Gian trưng bày “Lễ cưới truyền thống các dân tộc Việt Nam”


Tổ hợp trưng bày về lễ vật trong đám cưới của các dân tộc Việt Nam


Trích đoạn lễ gia tiên trong đám cưới của dân tộc Kinh


Trích đoạn lễ Tằng cẩu trong đám cưới của dân tộc Thái và lễ tơ hồng trong đám cưới của dân tộc Dao đỏ


Trích đoạn lễ trao vòng cầu hôn trong đám cưới của dân tộc Ê Đê, lễ buộc chỉ cổ tay trong đám cưới dân tộc Khơ me và cô dâu, chú rể Chăm trong lễ cưới truyền thống.

Thực hiện: Nghiêm Thị Minh Hằng – Vũ Long Thăng
                                      
BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM