Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham dự Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số 06 tỉnh biên giới Việt Nam – Lào khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019

Từ ngày 12/5 đến ngày 22/5 năm 2019 tại trung tâm huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với 6 tỉnh biên giới Việt – Lào tổ chức “Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số 06 tỉnh biên giới Việt Nam – Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019”. Nhân dịp này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt Nam – Lào khu vực miền Trung, Tây Nguyên”.

Với hơn 300 tài liệu hiện vật, hình ảnh phản ánh cuộc sống chân thực, nghĩa tình của 20 dân tộc thiểu số sinh sống dọc biên giới 2 quốc gia Việt, Lào khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong suốt chiều dài lịch sử. Qua đó thấy được bản sắc văn hóa đặc trưng của từng tộc người, sự giao thoa văn hóa, sự chia sẻ của nhân dân các dân tộc,  góp phần  bảo tồn, phát huy và phát triển những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các tộc người khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các bộ tộc Lào trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trưng bày không chỉ đáp ứng  nhiệm vụ chính trị, góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống Văn hoá cơ sở mà còn tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác về văn hoá với bạn bè quốc tế.

Trưng bày khai mạc vào ngày 17/5/ 2019 kết thúc tối ngày 19/5/2019.  Kế quả  đã thu hút gần 2000  nhân dân các dân tộc thuộc các tỉnh vùng biên giới Việt – Lào đến tham quan trưng bày.

Dưới đây là một số hình ảnh trưng bày:

Ảnh : Không gian trưng bày của Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại nhà trưng bày « Sức sống người Miền Tây Thừa Thiên Huế » tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế


Ảnh : Tổ hợp trưng bày trọng tâm tái hiện lễ hội mừng lúa mới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
Ảnh : Tổ hợp trưng bày lao động sản xuất và sản phẩm nghề thủ công đan lát của các dân tộc Tây Nguyên.

Ảnh : Tổ hợp trưng bày sưu tập chóe Tây Nguyên

Ảnh : Tổ hợp trưng bày lễ cưới của dân tộc Co.

Ảnh : Tổ hợp trưng bày sưu tập tượng nhà mồ Tây Nguyên.

Ảnh : Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Savanakhet,  nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham quan gian trưng bày của Bảo tàng.

Ảnh : Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Salavan,  nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham quan gian trưng bày của Bảo tàng.

Thực hiện: Ma Ngọc Linh, Đỗ Mạnh Cường – Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam