Một số hình ảnh hoạt động nhân ngày Quốc tế Bảo tàng tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam