Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam triển khai tháng hành động về an toàn lao động năm 2019

Thực hiện Công văn số 70/BVHTTDL-VHCS, ngày 07 tháng 1 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019; Kế hoạch số 12/KH-LDLD ngày 05/3/2019 của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019. Được sự nhất trí của Cấp ủy, Ban lãnh đạo Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
Đến dự tham dự và nói chuyện tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Sơn, Trưởng Ban chính sách và Pháp luật, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Quyền, phó chánh thanh tra Sở lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Hội nghị diễn ra sôi nổi trên tinh thần trao đổi và thảo luận những vấn đề về vệ sinh an toàn lao động, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.
Kết thúc hội nghị, cán bộ, viên chức và người lao động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trang bị thêm cho mình những kiến thức nhất định về an toàn lao động, quyền và nghĩa vụ của viên chức trong thực hiện an toàn lao động, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động, đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Tấn Sơn, Trưởng Ban chính sách và Pháp luật, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên trao đổi về các văn bản liên quan đến việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 Thực hiện: Tô Thị Thanh Bình – Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam