Đoàn Thanh niên cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử đại đội TNXP 915 – Đội 91 Bắc Thái nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhằm tri ân các anh hùng thanh niên xung phong Đại đội 915- đội 91 Bắc Thái, đồng thời kỷ niệm 88 năm ngày thành lâp đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại khu di tích lịch sử, tưởng niệm Đại đội TNXP 915 – đội 91 Bắc Thái đoàn thanh niên cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng TNXP và tham quan khu trưng bày tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đoàn viên thanh niên đã kính cẩn thắp nén hương thơm tri ân công lao to lớn của 66 liệt sỹ Đại đội TNXP 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của các chị, các anh là tổn thất to lớn ở mặt trận hậu phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn nguyện phát huy truyền thống của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ra sức thi đua để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển; đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ và các đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng để tiếp tục noi theo trong hiện tại và tương lai. Kết thúc lễ dâng hương, đoàn tiếp tục tham quan khu trưng bày và chiếu phim của khu di tích.

Một số hình ảnh tại lễ dâng hương

Đoàn thanh niên cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam dâng lễ tri ân
các anh hùng TNXP Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, ngày 26/3/2019


Đoàn thanh niên cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam  ôn lại truyền thống thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái

Tham quan không gian trưng bày tài liệu, hiện vật Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, ngày 26/3/2019

Thực hiện: Ma Ngọc Linh – Bảo tàng VHCDT Việt Nam