Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017 – 2018 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 29/01/2019, tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Khoa học cấp bộ do TS. Trịnh Thị Thủy – thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên, đã tổ chức nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Thổ trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Thạc sĩ  Lê Thị Mai Oanh làm chủ nhiệm và nhóm thành viên tham gia nghiên cứu: Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngân, Thạc sĩ Nguyễn Cảnh Phương, Thạc sĩ Nghiêm Thị Minh Hằng và Cử nhân Châm Nhật Tân, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Sau 2 năm ( 2017 – 2018) thực hiện nghiên cứu đề tài đã hệ thống hoá nguồn tư liệu, để khắc hoạ bức tranh toàn cảnh về di sản văn hoá dân tộc Thổ tại Việt Nam. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã đi sâu phân tích, lý giải, xác định các yếu tố văn hoá đặc trưng tộc người, tìm ra các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Thổ đồng thời làm rõ sự giao thoa, biến đổi văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển. Kết quả đề tài là nguồn tư liệu quý, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Thổ, thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng sưu tập hiện vật, chỉnh lý trưng bày, phát triển các chương trình trình diễn, giáo dục trải nghiệm về văn hóa dân tộc Thổ tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam. Từ nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các kiến nghị về chính sách cũng như đưa ra các phương án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tộc người Thổ trong đời sống cộng đồng và tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đánh giá cao sự say mê và nghiêm túc trong nghiên cứu của nhóm tác giả, đề tài đã được các thành viên Hội đồng, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá cao, không chỉ về mặt khoa học mà còn có tính ứng dụng trong thực tiễn hoạt động tại các Bảo tàng, các đơn vị đào tạo, các bảo tàng địa phương tại Thanh Hóa và Nghệ An. Với những kết quả ấy, Hội đồng nhất trí thông qua, nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Ảnh1: TS. Nguyễn Thị Ngân – đại diện nhóm tác giả đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng và các Nhà khoa học

Ảnh 2. PGS.TS. Lâm Bá Nam – Phản biện 1 nhận xét và phản biện đề tài trước Hội đồng và các nhà khoa học

Ảnh: T.S Nguyễn Anh Cường – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu cấp bộ