Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng – nhiệm vụ năm 2019 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 14 đến ngày 15/1/2019, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Hội nghị công nhân viên chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng PA83, công an tỉnh Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo một số bảo tàng trung ương, địa phương, đại diện các trường học, câu lạc bộ, lữ hành du lịch, các phóng viên báo chí cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Trong năm 2018, đơn vị tổ chức 19 cuộc trưng bày triển lãm chuyên đề phục vụ công chúng tham quan tại Bảo tàng, các trường học, khu di tích, khu bảo tồn trong tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận: Hà Nội, Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Gia Lai. Bảo tàng đã đón hơn 198,5 nghìn lượt khách tham quan tại Bảo tàng, triển lãm lưu động trong nước và quốc tế, tăng 3.500 lượt so với năm 2017.

Các hoạt động văn hóa trình diễn, nghệ nhân trao truyền 50 hoạt động gắn với không gian trưng bày tĩnh: Rối nước, hát then, biểu diễn cồng chiêng, ngũ âm… vẫn thu hút công chúng tham quan. Các sự kiện trưng bày triển lãm “Người bạn Tuất trong gia đình”, “50 năm tết Mậu Thân 1968-2018”, “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc”, “ Âm nhạc dân gian”, “Học mà chơi, chơi mà học”, Trưng bày , trải nghiệm “ Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại” tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam được dư luận đánh giá cao.

Đặc biệt trong năm 2018, đơn vị đã phối hợp với Trường Khoa học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia xây dựng thành công phần mềm quản lý di sản văn hóa phi vật thể và phần mềm di sản số. Từng bước đưa công nghệ vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hoàn thành giai đoạn 1 dự án “nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật văn hóa truyền thống có nguy cơ không còn của các dân tộc Việt Nam” sưu tầm được 1.567 hiện vật tại các tỉnh Hà Nội, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa thuộc dự. Thực hiện quay phim, chụp ảnh từ các hoạt động văn hóa, các đề tài nghiên cứu khoa học liệu hóa được hơn 3500 ảnh, 42 đĩa DVD, 543 trang ảnh tư liệu, 25 bản tư liệu dạng trình chiếu.

Thường xuyên tiếp nhận, sử lý số hóa kiểm kê khoa học, phân loại, lập phích phiếu, bảo quản phòng ngừa, sắp xếp, lau chùi các tài liệu hiện vật mới sưu tầm, các hiện vật trong kho sơ sở phục vụ các đợt triển lãm, trải nghiệm

Tiến hành nghiệm thu 1 đề tài cấp Bộ ở cơ sở, tiếp tục triển khai 2 đề tài cấp Bộ và đã hoàn hành 1 nhiệm vụ môi trường năm 2018.

Thực hiện tốt các công tác hành chính, quản trị, môi trường, công tác chế độ chính sách, phục vụ tốt các công việc chuyên môn, các hoạt động của cơ quan.Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, không để xảy ra vụ việc nào trong đơn vị.

Bên cạnh đó, các công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn cơ sở luôn được ban lãnh đạo quan tâm, định hướng tư tưởng và động viên đoàn viên công đoàn trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm. Đoàn viên thanh niên đóng vai trò xung kích trong mọi hoạt động của đơn vị.

Bảo tàng còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh – Truyền Hình, Báo Thái Nguyên, các Bảo tàng Trung ương và địa phương, các trường học và đại học trên địa bàn…; sự hỗ trợ của các câu lạc bộ “Tôi yêu Bảo tàng”, CLB Tiêu sáo trúc Thái Nguyên… cùng tham gia các hoạt động tại đơn vị làm cho không gian bảo tàng luôn sống động.

Năm 2018, đơn vị đã nhận được 3 bằng khen của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Lãnh đạo đơn vị tặng giấy khen cho 18 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Hội thảo Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại” ; 07 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Hội nghị đã khen thưởng, biểu dương các phòng ban, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, hội nghị dành thời gian nghe đại biểu tham luận, thảo luận, trao đổi các vấn đề cần quan tâm trong công tác.Trên cơ sở đó để xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp công tác năm 2019 gồm: Triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: Hoàn thành giai đoạn II hạng mục Dự án“Nghiên cứu sưu tầm các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ không còn của các dân tộc Việt Nam; “Cải tạo, nâng cấp chỉnh lý các phòng trưng bày”; tổ chức 6 đến 10 cuộc trưng bày chuyên đề, các hoạt động văn hóa, giáo dục trải nghiệm mới, phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế thu hút từ 170.000 đến 180.000 lượt khách tham quan; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Với những thành tích đã đạt được, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các hoạt động khác của đơn vị.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
Đoàn Chủ tịch Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam điều hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 Bảo tàng VHCDT Việt Nam.
Đại diện Cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng VHCDT Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2019.