Thông báo tạm ngừng tham quan ngôi nhà Tày, Nùng thuộc khu trưng bày ngoài trời Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Sau nhiều năm vận hành phục vụ khách tham quan, ngôi nhà sàn dân tộc Tày, nhà trình tường dân tộc Nùng thuộc khu trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn phục vụ công chúng tham quan.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tạm dừng đón khách tham quan hai công trình trên từ ngày 11/9 đến ngày 21/10/2018 để duy tu, bảo dưỡng định kỳ công trình.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, du khách tham quan trong nước và nước ngoài được biết:

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3.855781 – 0208.3.857442 Fax: 0208.3.752940
Website: www.mcve.org.vn; Email:
baotangvhdt@gmail.com

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Thị Ngân