Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức huấn luyện PCCC và kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ là điểm đến tham quan, học tập trải nghiệm của du khách trong nước, Quốc tế mà còn là trung tâm lưu giữ, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Hiện nay, ngoài 5 phòng trưng bày cố định, không gian trưng bày ngoài trời, Bảo tàng còn đang lưu giữ gần 50 ngàn tài liệu hiện vật văn hóa vật thể, phi vật thể các dân tộc trong khắp mọi vùng miền đất nước. Đó là các tài liệu hiện vật vô giá Di sản truyền thống văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Vì thế, hơn bao giờ hết, Bảo tàng luôn phải thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời.

Trong những năm vừa qua, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã làm tốt công tác phòng cháy, tuyên truyền giáo dục về pháp luật PCCC, các cán bộ công nhân viên luôn có ý thức nêu cao tình thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra, luôn chấp hành nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu trưng bày cũng như kho cơ sở.

Để nâng cao ý thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong 2 ngày 5 – 6/04/2018, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với phòng cảnh sát PCCC  tỉnh Thái Nguyên tổ chức huấn luyện công tác PCCC năm 2018. Tham dự huấn luyện gồm toàn bộ công chức, viên chức và người lao động, trong đó nòng cốt là 40 học viên đến từ các phòng chức năng và trung tâm dịch vụ của Bảo tàng. Các học viên đã được phổ biến những vấn đề cơ bản của công tác PCCC, những nội dung kiến thức pháp luật PCCC và kiến thức PCCC phổ thông; những kiến thức và biện pháp chữa cháy ban đầu cũng như hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ. Tại buổi học thực hành, học viên thực tập tình huống cháy nổ, cách chữa cháy tại chỗ, thực hành kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho bản thân cũng như kỹ năng cứu nạn khi đám cháy xảy ra, nâng cao hiểu biết về công tác PCCC tại nơi làm việc, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động PCCC.

Một số hình ảnh trong thời gian huấn luyện PCCC tại Bảo tàng:
Cán bộ cảnh sát PCCC đang giới thiệu công năng, cách bảo quản và sử dụng bình chữa cháy dạng bột MFZ4 và bình khí CO2 trong chữa cháy. Giới thiệu và hướng dẫn thao tác sử dụng vòi chữa cháy dùng cho họng nước cứu hỏa.  
Các học viên thực hành 7 phương pháp cứu nạn xảy ra trong đám cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ PCCC.

Tin, anh: Kim Thoa