Trưng bày góc Asean tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hòa cùng với các hoạt động Festival Trà quốc tế Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ ba, ngày 25/11/2015, tại Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam phối hợp với cụ hợp tác quốc tế tổ chức lễ khai trương “Góc ASEAN”.

Tham dự  hoạt động có sự  hiện diện của các đoàn đại biểu từ các tỉnh ban, đại diện các đại sứ quán các nước ASEAN, các đoàn nghệ nhân quốc tế đến từ Thái Lan, Brunây – Đa rút xa lam, In – đô – nê – xi -a, Ma – lai – xi – a, Phi – líp – pin… cùng các nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga.

Hoạt động  thiết thực quảng bá giao lưu văn hóa Việt Nam- Asean, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh theo tinh thần của các Hội nghị cấp cao các quốc gia ASEAN là “Dựa trên ba trụ cột là Chính trị – An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội”. Hoạt động thu hút hàng chục nghìn du khách tìm hiểu bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia ASEAN. Từ đó nâng cao sự hiểu biết, ý thức cộng đồng về Hiệp hội ASEAN, cũng như các lợi ích và trách nhiệm của mỗi công dân khi gia nhập Cộng đồng chung.

Hoạt dộng cũng tạo cơ hội cho bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt chức năng bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc.

Ảnh: Đại biểu tham quan khu Trưng bày Văn hóa Asean trong ngày khai mạc góc trưng bày Asean.

Ảnh: Các đại biểu khối  thi đua các Bảo tàng tham quan góc trưng bày Asean

Ảnh: Học sinh trường THCS Nha Trang tham gia hoạt động trải nghiệm về văn hóa ẩm thực các nước Asean tại Bảo tàng văn hóa các Dân tộc Việt Nam.