Lễ hội nghề dệt truyền thống Asean lần thứ IV tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hội thảo, trưng bày và trình diễn nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ IV với chủ đề “Truyền thống, đổi mới, kết nối: Mở ra bước sáng tạo trong nghề dệt truyền thống ASEAN” từ ngày 15-3 đến ngày 18-3-2013 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động tai Bảo tàng đã thu hút gần 1000 nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nhân đến từ các nước trong khối ASEAN, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada… tham gia. Những ngày hoạt động, Bảo tàng đã thu hút gần 20.000 lượt du khách, học sinh tham quan, trải nghiệm văn hóa và thủ công dệt ASEAN. Thông qua các nội dung hoạt động: Hội thảo khoa học; Trưng bày sản phẩm dệt, thêu, nhuộm từ truyền thống đến đương đại ASEAN được trưng bày; Trình diễn văn hóa làng nghề; Gala thời trang.

Hoạt động thường niên do Hiệp hội nghề dệt truyền thống ASEAN tổ chức 2 năm 1 lần đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt, nhuộm, thêu truyền thống, gìn giữ nét văn hoá đặc trưng dân tộc, chuẩn bị hành trình cho thành lập cộng đồng chung ASEAN.

Trình diễn trang phục trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, trưng bày và trình diễn nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ IV

Hội thảo khoa học trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, trưng bày và trình diễn nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ IV.


Trải nghiệm se sợi, bật bông của dân tộc Thái – Hội thảo, trưng bày và trình diễn nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ IV.


Nghệ nhân người Pà Thẻn hướng dẫn trải nghiệm dệt vải tại Lễ hội nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ IV


Trình diễn, hướng dẫn trải nghiẹm se lanh, nhuộm sợi của đồng bào dân tộc Hmông tại Lễ hội nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ IV