Hội thảo Bảo tồn di sản dệt truyền thống Asean trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Indonesia

Từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2013, tại thủ đô Jakarta, Inđônêsia Bảo tàng quốc gia Inđônêsia tổ chức hội thảo “Bảo tồn di sản dệt truyền thống Asean và thách thức của toàn cầu hóa”.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với tư cách là khách mời đến tham gia hội thảo với 2 nội dung: thuyết trình với chủ đề “Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam và sự thay đổi trong trang phục hiện đại” .

Đối với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, việc tham dự hội thảo lần này là cơ hội để mở rộng mạng lưới hợp tác về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa với các quốc gia Asean. Đây không chỉ là dịp quảng bá giá trị văn hóa trong trang phục truyền thống và sự phát triển của trang phục trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, mà còn là cơ hội để học tập kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống trong cuộc sống đương đại.

        Ảnh: Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham quan Bảo tàng Dệt Indonesia.

   Anh: Cán bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham dự hội thảo nghề  dệt truyền thống các nước Asian lần thứ 3 tại Indonesia.
Ảnh: Các nghệ nhân Indonesia trình diễn nghệ thuật in Batik tại hội thảo nghề dệt các nước Asian tại Indonesia.