Lễ hội văn hóa trà và hoạt động văn hóa Asean, chương trình 55 bảo tồn phát huy vốn di sản văn hóa

Từ ngày 25/11 đến ngày 28/11/2015, Chuỗi hoạt động: “Lễ hội văn hóa Trà và văn hóa ASEAN, 55 năm  bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa Việt Nam” đã được tổ chức sôi nổi, thành công tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hoạt động đã có sự tham dự của 8 đoàn trà, 200 nhà nghiên cứu,12 đoàn nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sỹ đến từ 5 quốc gia ASEAN ( Brunei,Indonesia, Malaysia, Phillipnine, Thái Lan) và 3 nước đối thoại thực hiện (Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga)

Tất cả cùng tham gia trải nghiệm 5 hoạt động: Khai mạc, tham quan góc trưng bày văn hóa ASEAN; Lễ hội văn hóa Trà, trà đạo; Trình diễn thủ công mỹ nghệ ASEAN; Đêm gala ASEAN và hoạt động bế mạc, tổng kết “55 năm bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa ASEAN và văn hóa Việt Nam”. Các  hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Festival Trà Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ 3, năm 2015; nâng cao ý thức về các giá trị truyền thống được chia sẻ và kết  nối các nước thành viên ASEAN trong việc gìn giữ và phát huy nghề dệt truyền thống trong khu vực, hướng đến “Tầm nhìn ASEAN” vào năm 2020; tổng kết chương trình 55 năm bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa ASEAN và văn hóa Việt Nam.

Ảnh: Các em học sinh  trường  Nguyễn Viết Xuân tham gia trải nghiệm tìm hiểu các công đoạn xao, vò chè tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam nhân dịp “Lễ hội văn hóa Trà và  văn hóa Asean” năm 2015


Ảnh: Đ/c Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng  Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cùng đoàn đại biểu xem biểu diễn múa rối tại phòng trưng bày số 1, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.