Truyền dạy múa “Bướm”, giao lưu hát Soọng Cô, ẩm thực dân tộc Sán Dìu tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9/2017