Triển lãm ảnh : Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9 và ngày thành lập Công an nhân dân 19/8/1945 – 19/8/2015, tại Bảo tàng VHCDT Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015); lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề: “70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam” (19/8/1945-19/8/2015).

Với những hình ảnh tiêu biểu về người chiến sỹ công an nhân dân, Triển lãm nêu bật những công lao của lực lượng công an trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 70 năm qua. Trong đó, nhấn mạnh thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống Pháp với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và cuộc kháng chiến chống Mỹ với đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Triển lãm có tác dụng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nội dung triển lãm cũng thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân; ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Nội dung trưng bày triển lãm gồm 5 phần:
1.Các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam
2.Công an nhân dân thời kỳ 1930 – 1945.
3.Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954):

4.Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 – 1975).

5. Những thành tựu trong thời xây dựng và hội nhập của đất nước từ 1975 đến nay.

Các hoạt động trải nghiệm, thực tiễn gắn với triển lãm có: “Thử sức làm công an”; tập hô điều lệnh, tập duyệt binh, khẩu hiệu diễu hành của công an nhân dân; “Truy tìm tang vật” (đặt ra tình huống đơn giản và để một số “tang vật” trong các phòng trưng bày cho các em tự xử lý tình huống và tìm). Nội dung phần thi tìm hiểu gồm: Tìm hiểu truyền thống lực lượng CAND qua các bộ câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề, phù hợp với trình độ của học sinh; tìm hiểu tín hiệu giao thông qua biển báo; thi vẽ tranh theo chủ đề “Chiến sỹ Công an nhân dân”…

Ngoài ra, Bảo tàng còn phối hợp với Câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang, CLB Cựu giáo chức phường Quang Trung, CLB “Tôi yêu Bảo tàng” tổ chức các buổi Giao lưu văn nghệ, hát các bài hát về lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian mở cửa: từ 8h ngày 17/8/2015 đến hết tháng 9/2015.

Địa điểm: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đường Đội Cấn, TP Thái Nguyên.

Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần (thứ 2 nghỉ).Điện thoại: (0280): 3855.781 – 3857.442. Fax: (0280). 3752.940

Email: baotangvhdt@vnn.vn. Website: www.mcve.org.vn